Vad är #nördkonst?

#nördkonst är en grupp konstnärer från Halland med inriktning på konst som är inspirerad av spel, fantasy och nördintressen.

#nördkonst uppstod som ett initiativ av konstnärerna själva tillsammans med ideella krafter vid Studiefrämjandet i Halland. #nördkonst hade sin första utställning 2020 i Halmstad.