Vad är #nördkonst?

#nördkonst är en grupp konstnärer från Halland med inriktning på konst som är inspirerad av spel, fantasy, film och andra nördintressen.

#nördkonst startade som ett initiativ av konstnärerna och Studiefrämjandet i Halland. #nördkonst har haft utställningar och workshops runtom i Halland sedan 2020.